Meme Rekonstrüksiyonu

Meme rekonstrüksiyonu, yani meme dokusunun yeniden şekillendirilmesi veya yapılandırılması, özellikle meme kanseri sonrasında kısmi veya tamamen olan kayıpları yerine koymayı hedefler.

Meme kanseri sonrasında rekonstrüktif işlemler erken dönemde veya geç dönemde planlanabilir. Erken aşamada yakalanan bir meme kanseri olgusunda meme dokusu alınırken, eş seanslı olarak meme yeniden şekillendirilebilir, daha ileri aşamada tanı konulan olgularda ise gerekli cerrahi işlemlerin yapılmasını takiben hastalıksız geçirecekleri süre beklenip ona göre rekonstrüksiyon planlanması daha doğru olur.

Meme rekonstrüksiyonu, dışarıdan yerleştirilen doku genişleticiler ve silikon protezlerle veya kişinin kendi dokuları ile yapılabilir. Burada önemli olan durum yapılacak kapsamlı bilgilendirme ve muayene sonrasında kişiye özel prosedürün belirlenmesidir.