Boyun Estetiği

Yaş alma süreci boyunca boyun bölgesindeki deride bollaşma, sarkma, boyundaki kas dokusunun zayıflamasına bağlı dikey bantlar, gıdı bölgesinde yağ birikimi ve yüzü boyundan ayıran çene hattında silikleşme gözlemlenebilir.

Boyun bölgesinde hedef, bollaşan deriyi germek, kas dokusunun zayıflamasına bağlı dikey bantları düzeltmek, eğer varsa yağ dokusu fazlalığını almak ve çene hattını belirginleştirmektir. Bu amaçla, çene altı doğal kıvrımı, kulak arkası veya kulak önü giriş alanı olarak kullanmak suretiyle problemli alanlara ulaşılabilir ve gerekli cerrahi düzeltmeler yapılabilir. Gerek görülürse boyun germe, liposuction ve çene ucunu belirginleştirme adına yağ enjeksiyonları veya çene ucu protezleri ile de kombine edilebilir.

Genç popülasyonda ise çoğu zaman için sorun, derideki yumuşama ve bollaşma değil yağ dokusu fazlalığıdır. Liposuction bu problem üzerinde etkili bir tedavi olmakla birlikte iyileşme süresi ve günlük hayata geri dönüşü, boyun germeden daha hızlıdır.

Boyun germe estetiği, genel anestezi altında gerçekleştirilen ve tek gecelik hastane yatışının yeterli olacağı bir cerrahi prosedürdür. Ameliyat sonrasında 5-7 günlük korse kullanımı önemli olmakla birlikte, bir haftalık sürecin sonunda sosyal hayata geri dönülebilir.